R 71300 voeraardappelen 2024 03 11 152939 axgf - CirQlar UK

Aardappelen (voer)

Article number: 71300

Product content

Voeraardappelen komen vrij bij de sorteerbedrijven of uit de aardappelbewaring. Aardappelen die niet goedgekeurd worden voor humane consumptie of industriële verwerking en ook afgekeurd pootgoed worden aangeboden als veevoer. Dit is meestal in het voorjaar. Ook kunnen aardappelen in het seizoen direct van het veld worden aangeboden.

General content

Aardappelen bevatten veel natief zetmeel. Dit zetmeel is bestendiger in de pens dan het zetmeel van bewerkte aardappelproducten. Goed bewaarde aardappelen zijn zeer smakelijk. Ze stimuleren de melkeiwitproductie bij melkkoeien en de vleesaanzet bij vleesvee.

Storage and expiration

  • Opslaan op een schone en verharde ondergrond.
  • Bij voorkeur afdekken tegen regenwater.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 weken na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Aardappelen (voer)
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.