V 72670 aardappeldroduct voorgebakken 2024 01 31 100300 hyot 2024 02 14 091203 bnwd 2024 02 15 152642 jaku 2024 02 22 154544 mqef 2024 03 07 131232 ssoi - CirQlar UK

Aardappelproduct voorgebakken

Article number: 72670

Product content

Voorgebakken aardappelproduct is een energierijk voedermiddel door de combinatie van een hoog aandeel vet en zetmeel. Afhankelijk van het soort aardappelproduct dat er geproduceerd wordt, kan de uiterlijke verschijning wat variëren.

General content

Voorgebakken aardappelproduct is afkomstig uit de aardappelverwerkende industrie, waarbij aardappelen worden verwerkt tot voorgebakken friet en andere aardappelproducten. Het product komt vrij bij de sortering en bij de opstart en afdraai van de verpakkingslijnen. Door het bakproces is het zetmeel goed ontsloten. Het is steekvast, dus prima in een sleufsilo te bewaren. Van daaruit is het via een voormenger op te mengen in het brijvoerrantsoen.

Storage and expiration

  • Opslag op verharde ondergrond, het liefst in een sleufsilo.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon)

Product specifications (g/kg ds)

Aardappelproduct voorgebakken
1 oktober 2023 Gemiddelde waarden obv analyses.

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.