V 72660 aardappelstoomschillen Noliko 2024 01 31 100255 aylm 2024 02 14 091226 xenb 2024 02 22 152214 oqfi 2024 03 07 131228 moiq - CirQlar UK

Aardappelstoomschillen Noliko

Article number: 72660

Product content

Aardappelstoomschillen Noliko zijn afkomstig uit de conservenindustrie waarbij relatief kleine aardappelen geschikt worden gemaakt voor bewaring in glas. Daarvoor worden ze langer dan gemiddeld gestoomd en daardoor bevatten Aardappelstoomschillen Noliko meer zetmeel dan doorsnee stoomschillen. Door deze hittebehandeling met stoom is het zetmeel in de Noliko stoomschillen erg goed ontsloten en goed verteerbaar.

General content

Aardappelstoomschillen Noliko is een vloeibaar voedermiddel. Het product is licht visceus en met een verdringerpomp goed verwerkbaar. Het wordt gemalen geleverd. Erg geschikt als drager en stabilisator in een voormengsel en/of brijvoer. Aardappelstoomschillen Noliko ondergaan in opslag een snelle natuurlijke verzuring en zijn daardoor lang houdbaar. Tijdens deze verzuring worden zetmeel en suikers voor een deel omgezet in organische zuren. Hierdoor wordt de drogestof en de pH lager maar blijft de EW in het product op peil.

Storage and expiration

  • Opslaan in zuurbestendige silo of bunker.
  • Af en toe rondpompen.
  • Reinig de tank 1 á 2 keer per jaar.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 6 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Aardappelstoomschillen Noliko
1 oktober 2023 Gemiddelde waarden obv analyses.

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.