All MiXX 18 Energie

Article number: 71752

Product content

All MiXX is een mengsel van droge en vloeibare grondstoffen. All MiXX kent drie verschillende varianten, die variëren tussen de 995 en 1122 VEM en tussen de 18 en 26 % ruw eiwit. Daarmee zijn de producten breed toepasbaar in uw rantsoen.

General content

All MiXX 18 Energie is een zeer smakelijk en stapelbaar voedermiddel. Het product is een prima aanvulling in het melkveerantsoen en vult het ruwvoertekort aan. All MiXX heeft een korte levertijd.

Storage and expiration

  • Opslaan op een schone en verharde ondergrond.
  • Bij voorkeur luchtdicht inkuilen onder plastic en aandrukken met bijvoorbeeld een laagje zand of zandslurfen.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 6 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).
  • Indien het product niet wordt ingekuild moet het product binnen 2 weken na leverdatum opgevoerd worden.

Product specifications (g/kg ds)

All MiXX 18 Energie
7 augustus 2023 Gemiddelde waarden obv analyses.

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.