E 17020 Bietenpulp 2024 01 31 095632 mzuv 2024 02 14 091255 twbq 2024 02 22 152240 hvpq 2024 03 07 130426 ijnt 2024 03 19 135200 nqnz - CirQlar UK

Bietenpulp Bio

Article number: 10586

Product content

Bietenpulp Bio wordt verhandeld via Reudink.

De bietenpulp komt vrij bij de winning van suiker uit suikerbieten. Nadat de suiker uit de biet is verwijderd blijft de natte pulp over. Deze wordt gedroogd en aangevuld met melasse om het tot brokken te kunnen persen.

General content

Bietenpulp bevat een grote hoeveelheid zeer goed fermenteerbare ruwe celstof m.n. pectine en door de toevoeging van melasse ook suiker. Bietenpulp is geschikt als energieleverancier. Het kan veel vocht opnemen en is daardoor geschikt als onderlaag te gebruiken van vochtrijke voeders om perssap op te vangen.

Storage and expiration

  • Bietenpulp Bio kan geblazen of gestort geleverd worden.
  • Het moet droog opgeslagen worden in een loods of silo.
  • Condensvorming moet worden voorkomen.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Bietenpulp Bio
Verschijningsvorm
Droog Gepelleteerd
Nutritionele toepassing
Energierijk
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.