V 71050 CCM 2024 01 31 100018 vwyj 2024 02 14 091318 lzpu 2024 02 19 104128 fqub 2024 02 22 152300 hwyq 2024 03 07 130823 tkqq - CirQlar UK

CCM

Article number: 71050

Product content

CCM of Corn Cob Mix ontstaat door het dorsen van mais bij een drogestofgehalte van 60-65% en het vervolgens malen van de korrels. Omdat het product veelal in de varkenshouderij wordt toegepast, wordt de ruwe celstofrijke kolfspil niet meegemalen. Voor herkauwers en pluimvee is het meemalen van de kolfspil niet bezwaarlijk en zal de opbrengst per ha wat verhogen en de verteringssnelheid wat verlagen.

General content

CCM is een zetmeelrijk voedermiddel dat ingezet kan worden om krachtvoer te vervangen. Bij pluimvee wordt het ingezet om tot 20% van de maïs in het rantsoen te vervangen. Het is een smakelijk product. Bij rundvee zal CCM sneller afbreken in de pens dan maismeel; het geeft een nauwe vet/eiwitverhouding in de melk en stimuleert de melkproductie. Bij rosékalveren en vleesvee zal het de vleesaanzet stimuleren. CCM wordt altijd ingekuild en daarbij ontstaat ongeveer 5% melkzuur. Bij varkens en pluimvee heeft dit een positief effect op spijsvertering en darmgezondheid; in combinatie met de hoge voeropname zal CCM hierdoor de jeugdgroei bij biggen stimuleren. CCM is zeer geschikt voor bijvoeding in de kraamstal.

Storage and expiration

  • CCM losgestort kan het beste in een lange smalle sleufsilo ingekuild worden, goed vastrijden en een organische zuur toevoegen (in ieder geval een toplaag- behandeling met 1 liter zuur per 2 m2 kuiloppervlak).
  • Luchtdicht afdekken met plastic en bij voorkeur een zanddek. Bij uitkuilen zorgen voor een vlak snijvlak en een voersnelheid van 1 meter per week.
  • Bij toepassing van genoemde adviezen ingekuilde CCM te gebruiken tot 12 maanden na leverdatum (zie datum leverbon). CCM kan prima opnieuw ingekuild worden; in dat geval altijd een organisch zuur (conserveringsmiddel) door de hele kuil mengen en opnieuw inkuilen volgens bovenstaande advies.

Product specifications (g/kg ds)

CCM
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr. 767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.