V 71050 CCM 2024 01 31 100024 kmwt 2024 02 14 091323 clkb 2024 02 22 152304 acnu 2024 03 07 130829 yaqy - CirQlar UK

CCM Z20

Article number: 71060

Product content

CCM Z20 of Corn Cob Mix ontstaat door het dorsen van mais bij een drogestofgehalte van 60-65% en het vervolgens malen van de korrels. Minimaal 85% is kleiner dan 2 mm gemalen. Het wordt ingekuild in een sleufsilo waarbij een conserveringsmiddel wordt toegevoegd. Op bestelling wordt het luchtdicht verpakt in baaltjes van 20 kg waarbij ook nog weer een conserveringszuur wordt toegevoegd.

General content

CCM Z20 is een zetmeelrijk voedermiddel en bevat ongeveer 5% melkzuur. Dit stimuleert de voeropname en vooral bij biggen in de kraamstal heeft dit een positief effect op spijsvertering en darmgezondheid. Hierdoor zal CCM de jeugdgroei bij biggen stimuleren. CCM is dus zeer geschikt voor bijvoeding in de kraamstal.

Storage and expiration

  • CCM in ongeopende plasticverpakking is minimaal 6 maand houdbaar (zie datum leverbon). /li>
  • CCM koel en droog bewaren.
  • Is de verpakking geopend dan moet de CCM binnen één week opgevoerd worden.

Product specifications (g/kg ds)

CCM Z20
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr. 767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.