E 17140 cituspulp 2024 01 31 095706 amns 2024 02 14 091332 fcas 2024 02 15 152625 kcya 2024 02 22 152313 gwdu 2024 03 07 130501 xqwg - CirQlar UK

Citruspulp

Article number: 17140

Product content

Citruspulp bestaat uit de gedroogde schillen en het vruchtvlees van citrusvruchten dat overblijft bij de sapwinning. Citrusvruchten zijn vooral sinaasappels, grapefruit en citroenen. Citruspulp wordt vooral geproduceerd in Noord- en Zuid-Amerika.

General content

Citruspulp bevat veel vruchtensuikers (fructose) en veel goed fermenteerbare celwanden met name pectine. Dieren moeten even wennen aan de typische smaak van citruspulp maar het wordt na een aantal dagen gewenning goed opgenomen. In een rantsoen voor geiten is citruspulp onmisbaar. Met citruspulp kan een traag fermenteerbaar rantsoen goed sneller afbreekbaar gemaakt worden. Bij het te snel opvoeren van de dagelijkse gift moet men alert zijn op het ontstaan van pensverzuring.

Storage and expiration

  • Citruspulp kan geblazen of gestort geleverd worden.
  • Het moet droog opgeslagen worden in een loods of silo.
  • Condensvorming moet worden voorkomen.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 6 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Citruspulp
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.