R 71200 Corngold 2024 01 31 100035 dxpk 2024 02 14 091337 qkgi 2024 02 22 152317 qpag 2024 03 07 130838 phbm - CirQlar UK

Corngold®

Article number: 71200

Product content

Corngold® komt vrij bij de zetmeelwinning uit korrelmais. De maiskorrel wordt geweekt en nat vermalen, het zetmeel wordt gewonnen en het restant bestaat vooral uit de maiszemelen; dit wordt aangevuld met de breukmais en maisscreenings en een deel van het maisweekwater. Het geheel wordt ingedroogd tot Corngold® van ca. 42% drogestof.

General content

Corngold® is goudgeel van kleur. Het is een erg smakelijk voedermiddel en is mooi rul van structuur. Het is stapelbaar, heeft een relatief hoog zetmeelgehalte en bevat goed fermenteerbare ruwe celstof waardoor het erg goed past in melkveerantsoenen en rantsoenen voor rosékalveren.

Storage and expiration

  • Corngold® wordt bij de producent vóór verladen behandeld met organische zuren, dit bevordert de conservering.
  • Opslag op een droge, harde ondergrond of in een sleufsilo.
  • De kuil, indien mogelijk goed aanrijden met een lichte trekker. De kuil luchtdicht afsluiten met plasticfolie en een zanddek of afdekkleed met zandslurfen.
  • De kuilhoogte niet hoger dan 1,5 meter.
  • Bederf van de toplaag kan voorkomen worden door 3 kg zout per m2 over het glad afgewerkte kuiloppervlak te stooien. Een voersnelheid van 1-1,5 meter per week aanhouden.
  • Mits bovenstaande adviezen zijn toegepast kan Corngold gebruikt worden tot 12 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Corngold®
1 oktober 2023 Gemiddelde waarden obv analyses.

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr. 767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.