Covax Extru

Article number: 99685

Product content

De hele soyaboon wordt onbewerkt, dus inclusief de soyaolie geëxtrudeerd voor een maximale eiwit- en ververtering en smaakverbetering.

General content

Getoaste soyabonen bevatten veel eiwit met een goede aminozuursamenstelling en door de aanwezigheid van soyaolie tevens veel energie. In de varkensvoeding is het noodzakelijk dat de soyabonen goed verhit zijn voor een goede trypsine benutting.

Storage and expiration

  • Opslaan in een schone droge silo, waarbij condensvorming vermeden moet worden.
  • Bij los storten zorgen voor een harde, schone en droge en overdekte ondergrond.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Covax Extru
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.