S 76500 CR us fijn 2024 01 31 100425 atec 2024 02 14 091345 hdcs 2024 02 22 152325 tsoa 2024 03 07 131356 fymb - CirQlar UK

CR-us Fijn

Article number: 76500

Product content

CR-us is fijn gemalen droog strooisel gemaakt van tarwestro. Door een speciale hitte behandeling is de waslaag van het stro verwijderd. Daardoor is het vochtopnemend vermogen sterk vergroot en is het soortelijk gewicht hoger.

General content

CR-us vormt een comfortabel, vast en droog ligbed in diepstrooisel stallen. CR-us is een uniek product dat de eigenschappen van een droog product (minder bacterie uitgroei en meer vochtopname) combineert met de eigenschappen van een vochtiger product (vast ligbed en geringer verbruik). CR-us geeft een zacht en veilig ligbed en wordt niet terug gevonden in de (drijf)mest. Bij vleespluimvee is, in vergelijking met houtvezel, geen verschil in gedrag en technische resultaten van de kuikens te zien. CR-us heeft een gunstig effect op het voorkomen van voetzoolproblemen.

Storage and expiration

Schoon en droog opslaan.

Product specifications (g/kg ds)

CR-us Fijn