Droogstand Totaal, Balen

Article number: 71590

Product content

Droogstand Totaal is een compleet gemengd rantsoen voor droogstaande koeien. Het is een mengsel van ruwvoer, natte en droge bijproducten en droogstandsmineralen. Het voedermiddel is verpakt in ronde balen van ca. 850 kg.

General content

Droogstand Totaal is smakelijk, kent een veilige en stabiele samenstelling door een gerichte en juiste keuze van de voedermiddelen. Het bevat de juiste hoeveelheid energie, eiwit, mineralen, vitaminen en spoorelementen voor een gezonde droogstand en vlot afkalfproces. Door de samenstelling en verpakking zorgt het voor arbeidsgemak en een uitgebalanceerd droogstandsrantsoen ook bij kleinere koppels droogstaande koeien.

Storage and expiration

  • Zorg voor een vlakke, droge ondergrond en voorkom dat het plastic beschadigd wordt.
  • Bij een juiste opslag te gebruiken tot 6 maanden na de leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Droogstand Totaal, Balen
1 april 2023 Gemiddelde waarden obv analyses.

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr. 767/2009 gestelde eisen. Dit voedermiddel is GMO Controlled.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.