Erwtencreme

Article number: 72720

Product content

Erwtencreme komt vrij bij de natte raffinage en winning van zetmeel en eiwit uit erwten. De co-producten die hierbij ontstaan zijn PPL (pea protein Liquid) en de vezelfractie (Erwtenpulp); Erwtencreme is een melange van beiden.

General content

Erwtencreme is een vloeibaar, verpompbaar voedermiddel. Het is niet geschikt voor nippelvoedering. De hoeveelheid eiwit, zetmeel en suiker zijn in balans en maken samen ca. 60% van de droge stof uit. Het aandeel darmverteerbaar lysine is hoog.

Storage and expiration

  • Opslag in een silo of bunker.
  • Bij het laden en lossen is het normaal dat er enige schuimvorming optreed, dus de silo of bunker niet volledig vullen.
  • De opslag 1 a 2 x per jaar reinigen.
  • Voor een goede homogeniteit vlak voor indoseren roeren.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 4 weken na afleveren (zie datum afleverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Erwtencreme
1 oktober 2023 Gemiddelde waarden obv analyses.

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.