R 71510 Feed Sweet - CirQlar UK

FeedSweet

Article number: 71510

Product content

FeedSweet is afkomstig uit het verwerkingsproces van bietsuiker. Uit bietsuiker worden caloriearme zoetstoffen gewonnen voor humane toepassing. Bij dit proces komt het zeer zoete FeedSweet vrij.

General content

FeedSweet is een voedermiddel dat helder van kleur en vloeibaar is. Het bevat ca. 60% drogestof welke vrijwel geheel uit diverse soorten suikers bestaat waaronder isomaltulose, dextrose, fructose,en sorbose. FeedSweet is als energiebron zeer goed benutbaar; het bevat geen eiwit en fosfaat en komt in de mestwetgeving daar door gunstig uit.

Storage and expiration

  • Opslaan in een schone tank of IBC en geen water toevoegen.
  • FeedSweet niet in direct zonlicht plaatsen, het zakt niet uit.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

FeedSweet
Verschijningsvorm
Vloeibaar
Nutritionele toepassing
Energierijk
1 april 2024 Gemiddelde waarden obv analyses.

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr. 767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.