V 72320 Feedwei 20 2024 01 31 100154 tfge 2024 02 14 091402 zlyw 2024 02 22 152339 abrb 2024 03 07 131039 kqel - CirQlar UK

FeedWei 20

Article number: 72320

Product content

FeedWei 20 is een vochtrijk mengvoer dat wordt geproduceerd op onze locatie in Lochem. Door een optimale mix samen te stellen uit een aantal zuivelgrondstoffen ontstaat een uitstekend, op nutriënten geoptimaliseerd stabiel product. De gebruikte zuivelgrondstoffen komen vrij bij de productie van babyvoeding, kwark, yoghurt, vla, kaas en uit poedertorens.

General content

FeedWei 20 is een vloeibaar voedermiddel, het wordt door de licht zurige smaak goed opgenomen, is geelachtig van kleur. Het bevat melkzuur en wordt bij het mengen ook aangezuurd met een mengsel van organische zuren; dit werkt positief op de maag en darmflora en op de benutting van nutriënten.

Storage and expiration

  • Bewaar de FeedWei in een gesloten tank met ontluchtingsventiel en reinig de tank regelmatig.
  • Af en toe roeren / rondpompen bevorderd de homogeniteit..
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 weken na de leverdatum ( zie datum afleverbon)..
  • De houdbaarheid is mede afhankelijk van de opslagcondities en het seizoen (buitentemperatuur).

Product specifications (g/kg ds)

FeedWei 20
1 oktober 2023 Gemiddelde waarden obv analyses.

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.