E 11313 Gerst oud geschoond 2024 01 31 094846 ywbh 2024 02 14 091426 uwml 2024 02 22 152400 ooph 2024 03 07 125612 oipo - CirQlar UK

Gerst oud geschoond

Article number: 11313

Product content

Gerst oud geschoond is gerst van vorige oogstseizoen die in de zomer uit de opslag komt. Gerst oud geschoond bevat max. 0,5% bijmenging, 62/63 kg/hl.

General content

Gerst bevat naast zetmeel ook relatief meer celwanden dan andere gangbare graansoorten waardoor het van nature al rustiger verteert. Door te malen of te pletten wordt het zetmeel beschikbaar gemaakt voor vertering; naarmate het bewerkte product fijner is wordt de verteringssnelheid groter.

Storage and expiration

  • Gerst kan geblazen of gestort geleverd worden.
  • Het moet droog en niet in direct zonlicht opgeslagen worden in een loods of silo.
  • Condensvorming moet worden voorkomen.
  • Het vochtgehalte mag max. 16% zijn om gerst zonder kwaliteitsverlies langdurig te kunnen bewaren.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Gerst oud geschoond
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.