R 70300 gerstestro 2024 01 31 095925 fgal 2024 02 14 091509 fset 2024 02 22 152437 rdxr 2024 03 07 130733 dcfm - CirQlar UK

Gerstestro GB KGS Medium

Article number: 70354

Product content

Gerstestro is een restproduct van de graanteelt. Na oogst van het graan wordt het overgebleven gewas op het land gedroogd en in balen gesperst. Het kan gesneden zijn en is in diverse verpakkingsvarianten leverbaar.

General content

Gerstestro wordt gevoerd als structuurbron of om de energie-, eiwit- en mineralendichtheid in het ranstoen te verlagen.

Storage and expiration

  • Droog bewaren.
  • Mits volledig droog bewaart te gebruiken tot 12 maanden na leverdatum (zie datum leverbon)

Product specifications (g/kg ds)

Gerstestro GB KGS Medium
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.