Graskuil - Los

Article number: 70040

Product content

Graskuil is samen met snijmais het meest gangbare ruwvoer dat aan herkauwers gevoerd wordt. Het moet zeer zorgvuldig ingekuild worden voor behoud van voederwaarde.

General content

Bevat zowel eiwit als energie en is ook een structuurbron. Onmisbaar in elke melkvee en jongvee rantsoen.

Storage and expiration

  • Het kuilgras luchtdicht inkuilen op een verharde ondergrond of in een sleufsilo.
  • Direct laag voor laag vastrijden met een voldoende zware trekker of shovel.
  • Bij overkuilen is dit extra van belang en is het sterk aan te raden een inkuil(conserverings)middel te gebruiken en af te dekken met een zanddek.
  • Mits aan de inkuilvoorschriften wordt voldaan, bij voorkeur te gebruiken tot minimaal 6 maanden (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Graskuil - Los
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De voederwaardegegevens zijn gemiddelde CVB-waarden voor een juiste waardering en rantsoenberekening is partijanalyse noodzakelijk.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.