R 70113 Graszaadhooi Veldbeemd 2024 01 31 095841 wpvj 2024 02 14 091558 btli 2024 02 22 152519 uawd 2024 03 07 130634 ertg - CirQlar UK

Graszaadhooi Veldbeemd

Article number: 70113

Product content

Graszaadhooi blijft over bij de oogst van gras ten behoeve van de zaadwinning. Het wordt na het dorsen op het land gedroogd en vervolgens in balen geperst. Engels Raai gras, Roodzwenk, Rietzwenk en Veldbeemd zijn de meest voorkomende soorten.

General content

Graszaadhooi is het stro van de uitgegroeide en afgerijpte grasplant en bevat veel ruwe celstof die langzaam afbreekbaar is. Het is een goede structuurbron met een lage energieinhoud. Graszaadhooi is een voedermiddel dat goed past in snel fermenteerbare rantsoenen.

Storage and expiration

  • Droog en schoon opslaan.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 12 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Graszaadhooi Veldbeemd
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.