Haver

Article number: 11210

Product content

Haver is een bedektzadige graansoort. Het zaad wordt omgeven door een stevige zaadhuid. Haver bevat daardoor meer ruwe celstof dan andere granen.

General content

Haver bevat naast zetmeel ook meer celwanden dan bijvoorbeeld tarwe of rogge waardoor het langzamer verteerd en de darmgezondheid stimuleert. Malen of pletten is nodig om het zetmeel beschikbaar te maken voor vertering; naarmate de haver fijner is wordt de verteringssnelheid groter.

Storage and expiration

  • Droog opslaan en condensvorming voorkomen.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Haver
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.