V 72510 kaaswei 2024 01 31 100203 sihk 2024 02 14 091627 pcwp 2024 02 22 152544 hble 2024 03 07 180534 rolb - CirQlar UK

Kaaswei

Article number: 72510

Product content

Kaaswei is afkomstig van de kaasproducerende zuivelindustrie. Het bevat alle oplosbare bestanddelen die niet in de vaste kaasstof of wrongel terechtkomen. Kaaswei kenmerkt zich door het aanwezige melkzuur, de goed benutbare energie uit lactose en de goed verteerbare aminozuren. Het melkzuur stimuleert een gezonde maag- en darmflora en werkt positief op de spijsvertering en benutting van nutriënten. Melkzuur wordt gevormd door de lactose en bevat ook veel voedingswaarde voor de varkens waardoor de EW-waarde op peil blijft.

General content

Kaaswei is een geelachtig, vloeibaar voedermiddel met tussen de 3 en 6% droge stof. Het is zeer smakelijk en wordt dus goed opgenomen.

Storage and expiration

  • Opslaan in een gesloten silo met ontluchtingsventiel.
  • Roeren vlak voor het doseren.
  • Reinig de opslagtank frequent om gistontwikkeling tegen te gaan.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 2 weken na leverdatum (zie datum leverbon).
  • De houdbaarheid is mede afhankelijk van de opslagcondities en het seizoen (buitentemperatuur).

Product specifications (g/kg ds)

Kaaswei
6 februari 2024 Gemiddelde waarden obv analyses.

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.