Kalksteen GTM

Article number: 16125

Product content

Kalksteen dient voor de calciumvoorziening bij pluimvee en wordt met volle vrachten in bulk geleverd.

General content

Kalksteen is 100% calciumcarbonaat en wordt door pluimveehouders bijgemengd in het dagrantsoen om de kwaliteit van de eierschaal te verbeteren.

Storage and expiration

Schoon en droog opslaan.

Product specifications (g/kg ds)

Kalksteen GTM
1 april 2023 Gemiddelde waarden obv analyses.

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.