Kippengrit Han z25

Article number: 16011

Product content

Kippengrit is gemalen kalksteen en bevat veel mineralen waaronder calcium. Kippengrit als handelsproduct en is verpakt in zakken van 25 kg.

General content

Kippengrit gevoerd voor een sterk beender gestel en om de kwaliteit van de eierschaal te verbeteren.

Storage and expiration

Schoon en droog opslaan.

Product specifications (g/kg ds)

Kippengrit Han z25
1 april 2023 Gemiddelde waarden obv analyses.

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.