Koolzaadstro GB

Article number: 70605

Product content

Koolzaadstro is het harde stro van de koolzaadplant (raapzaad). Het bevat veel ruwe celstof dat erg traag afbreekbaar is.

General content

Gehakseld koolzaadstro is een geschikte structuurbron voor melkvee. Het geeft in kleine hoeveelheden al het gewenste resultaat.

Storage and expiration

  • Droog bewaren in een overdekte opslag.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 12 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Koolzaadstro GB
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr. 767/2009 gestelde eisen. Dit voedermiddel is GMO Controlled.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.