R 76260 koolzaadstro gemalen 2024 01 31 100402 qztf 2024 02 14 091651 csch 2024 02 22 152606 fowy 2024 03 07 131335 dwou - CirQlar UK

Koolzaadstro Gemalen

Article number: 76260

Product content

Koolzaadstro is het harde stro van de koolzaadplant (raapzaad). Het bevat veel ruwe celstof dat erg traag afbreekbaar is. Het wordt in opdracht van ForFarmers door een speciaal bedrijf gemalen in lengtes van 0,1 - 5 cm. Het is vrijwel stofvrij doordat bij het malen op 6 punten het stof wordt afgezogen. Daarna wordt het in balen in plastic verpakt en op pallets (1050 kg, 42 stuks) gestapeld.

General content

Gemalen koolzaadstro is een geschikte structuurbron voor herkauwers. Het geeft in kleine hoeveelheden al het gewenste resultaat. De Herkauwindex is zeer hoog. Goed te doseren door een constant baalgewicht van 20 kg.

Storage and expiration

  • Droog bewaren in een overdekte opslag.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 12 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Koolzaadstro Gemalen
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.