E 93032 tarwegries kortmeel 2024 01 31 100506 khnq 2024 02 14 091655 rnhp 2024 02 22 152610 kzbj 2024 03 07 131438 vprg - CirQlar UK

Kortmeel gemalen

Article number: 93032

Product content

Bij het malen van de tarwe wordt de celwandrijke zaadhuid, de buitenkant van de tarwekorrel afgezeefd. Samen met een deel van het zetmeel is dit tarwegries. Kortmeel gemalen is extra fijngemalen tarwegries

General content

Kortmeel gemalen is de extra fijn vermalen buitenkant van de tarwekorrel, het bevat veel celwanden en daarnaast een restant zetmeel.

Storage and expiration

  • Kortmeel gemalen kan in silo of gestort geleverd worden.
  • Kortmeel gemalen moet droog opgeslagen worden.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon)

Product specifications (g/kg ds)

Kortmeel gemalen
1 april 2023 CVB-tabel 2022

Bij Kortmeel is een vrij grote variatie in voederwaarde mogelijk afhankelijk van herkomst.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.