E 17010 krulpulp 2024 01 31 095628 zadb 2024 02 14 091700 ibsx 2024 02 22 152614 gdbf 2024 03 07 130421 wdjp - CirQlar UK

Krulpulp NGMO EU

Article number: 17010

Product content

Krulpulp NGMO EU komt vrij bij de winning van suiker uit suikerbieten. Nadat de suiker uit de biet is verwijderd blijft de natte pulp over. Het wordt gedroogd en al of niet aangevuld met melasse. Bij krulpulp blijft het pelleteren achterwege waardoor het massagewicht lager is dan bij pulpbrokjes. Krulpulp is makkelijker te verwerken dan pulpbrok. Krulpulp NGMO EU is afkomstig uit de EU en geteeld zonder gebruikmaking van GMO.

General content

Krulpulp NGMO EU bevat een grote hoeveelheid zeer goed fermenteerbare ruwe celstof m.n. pectine en door de toevoeging van melasse is het suikergehalte ook hoog. Met krulpulp kan een traag fermenteerbaar rantsoen weer sneller afbreekbaar gemaakt worden. Krulpulp kan snel en veel vocht opnemen en is daardoor zeer geschikt als onderlaag te gebruiken van vochtrijke voeders om perssap op te vangen.

Storage and expiration

  • Krulpulp NGMO EU wordt losgestort.
  • Het moet droog opgeslagen worden in een loods of overdekte sleufsilo.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Krulpulp NGMO EU
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr. 767/2009 gestelde eisen. Dit voedermiddel is GMO Controlled.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.