Lijnzaad

Article number: 11951

Product content

Lijnzaad of vlaszaad bevat alle olie nog en is dus zeer rijk aan onverzadigde vetzuren.

General content

Lijnzaad bevat veel eiwt en olie; aan de olie worden positieve effecten op de gezondheid en vruchtbaarheid toegeschreven. Door het hoge vetgehalte bevat het ook veel energie.

Storage and expiration

  • Droog bewaren, direct zonlicht, hoge temperatuur en condensvorming vermijden.
  • Losgestort op een schone harde ondergrond of in een silo.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 2 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Lijnzaad
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.