E 13320 lijnzaadschilfers 2024 01 31 095231 gegs 2024 02 14 091710 lfnc 2024 02 22 152622 mtyu 2024 03 07 130021 ebeb - CirQlar UK

Lijnzaadschilfers

Article number: 13320

Product content

Lijnzaadschilfers is het restproduct van de extractie van olie uit vlaszaad. Bij lijnzaadschilfers wordt de olie mechanisch (persen) gewonnen. Daardoor blijft er meer restant vet achter dan bij schroot waar de olie door etherextractie wordt gewonnen.

General content

Lijnzaadschilfers is een eiwitrijk product met relatief veel onverzadigde vetzuren, waaraan positieve effecten op de gezondheid worden toegeschreven. Door het hoge vetgehalte bevat het ook nog veel energie.

Storage and expiration

  • Droog bewaren, direct zonlicht, hoge temperatuur en condensvorming vermijden.
  • Losgestort op een schone harde ondergrond of in een silo.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 2 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Lijnzaadschilfers
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.