Lupinen Bio

Article number: 10560

Product content

Lupinen Bio wordt verhandeld via Reudink.

Lupinen bevatten zowel eiwit als energie; vooral het lysinegehalte in het eiwit is hoog. De smakelijkheid (bitterheid) hangt af van de herkomst van de Lupinen.

General content

Lupinen bevatten net als soya ook veel eiwit en olie; het is een alternatief voor soya in rantsoenen.

Storage and expiration

  • Droog opslaan en condensvorming voorkomen.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Lupinen Bio
Verschijningsvorm
Ongemalen Droog
Nutritionele toepassing
Eiwitrijk Zetmeelrijk
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.