Lupinenmeel

Article number: 11922

Product content

Lupinenmeel bevat zowel eiwit als energie; vooral het lysinegehalte in het eiwit is hoog. De smakelijkheid van het product hangt af van de herkomst van de Lupinen.

General content

Lupinenmeel bevat net als soya ook veel eiwit en olie; het is een alternatief voor soya in rantsoenen.

Storage and expiration

  • Droog opslaan en condensvorming voorkomen.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Lupinenmeel
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.