E 11525 mais geplet 2024 01 31 095017 kvar 2024 02 14 091810 prei 2024 02 22 152713 sxnb 2024 03 07 125750 chxe - CirQlar UK

Mais geplet NGMO EU

Article number: 11525

Product content

Mais komt oorspronkelijk uit het subtropische klimaat in Midden-Amerika maar nieuwe rassen kunnen over de hele wereld geteeld worden. De maiskorrel heeft een hoog zetmeelgehalte en bevat ten opzichte van andere granen veel (onverzadigde) vetten en is daardoor ook energierijk. Geplette mais ontstaat door het breken van de maiskorrel met behulp van walsen. Mais geplet NGMO EU voldoet aan de aflatoxine eisen voor melkvee, is afkomstig uit de EU en geteeld zonder gebruikmaking van GMO.

General content

Door te pletten wordt het zetmeel beschikbaar gemaakt voor vertering; geplette mais breekt langzaam af in de pens en bevat een hoog gehalte aan bestendig zetmeel. Het maiszetmeel heeft een hoge verteerbaarheid. Mais geplet NGMO EU heeft een lagere afbraaksnelheid dan gemalen mais.

Storage and expiration

  • Mais geplet NGMO EU kan geblazen of gestort geleverd worden.
  • Droog en niet in direct zonlicht opslaan in een loods of silo.
  • Condensvorming moet worden voorkomen.
  • Het vochtgehalte mag max. 16% zijn om kwaliteitsverlies te voorkomen.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Mais geplet NGMO EU
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr. 767/2009 gestelde eisen. Dit voedermiddel is GMO Controlled.

 

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.