E 11519 mais herkauwers NGMO EU 2024 01 31 095003 qmmm 2024 02 14 091814 qvyy 2024 02 22 152718 tjdr 2024 03 07 125737 dlwf - CirQlar UK

Mais Herkauwers NGMO EU

Article number: 11519

Product content

Mais komt oorspronkelijk uit het subtropische klimaat in Midden-Amerika maar nieuwe rassen kunnen over de hele wereld geteeld worden. De maiskorrel heeft een hoog zetmeelgehalte en bevat ten opzichte van andere granen veel (onverzadigde) vetten en is mede daardoor energierijker. Mais Herkauwers NGMO EU bevat max. 2% bijmenging en voldoet aan de aflatoxine eisen voor melkvee, is afkomstig uit de EU en geteeld zonder gebruikmaking van GMO.

General content

Door te malen of te pletten wordt het zetmeel beschikbaar gemaakt voor vertering; naarmate het bewerkte product fijner is wordt de verteringssnelheid hoger. Het maiszetmeel heeft een hoge verteerbaarheid. Het is een zeer smakelijk product.

Storage and expiration

  • Mais Herkauwers NGMO EU kan geblazen of gestort geleverd worden.
  • Droog en niet in direct zonlicht opslaan in een loods of silo.
  • Condensvorming moet worden voorkomen.
  • Het vochtgehalte mag max. 16% zijn om kwaliteitsverlies te voorkomen.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Mais Herkauwers NGMO EU
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr. 767/2009 gestelde eisen. Dit voedermiddel is GMO Controlled.

 

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.