E 11600 maisglutenvoermeel 2024 01 31 095037 lafa 2024 02 14 091829 oarg 2024 02 22 152731 ttvt 2024 03 07 125821 rknp - CirQlar UK

Maisglutenvoermeel

Article number: 11600

Product content

Maisglutenvoermeel komt vrij bij de natte zetmeelverwerking uit de maiskorrel, het bevat maiscelwanden, zetmeel en eiwit. Een deel van het maisweekwater wordt meegedroogd.

General content

Maisglutenvoermeel bevat zowel zetmeel als eiwit.

Storage and expiration

  • Maisglutenvoermeel kan in silo of gestort geleverd worden.
  • Maisglutenvoermeel moet droog opgeslagen worden.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum ( zie datum leverbon)

Product specifications (g/kg ds)

Maisglutenvoermeel
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.