E 11500 maismeel 2024 01 31 094948 culz 2024 02 14 091842 squk 2024 02 22 152742 dxxq 2024 03 07 125723 itnw - CirQlar UK

Maismeel herk.

Article number: 11500

Product content

Mais komt oorspronkelijk uit het subtropische klimaat in Midden-Amerika maar nieuwe rassen kunnen over de hele wereld geteeld worden. De maiskorrel heeft een hoog zetmeelgehalte en bevat ten opzichte van andere granen veel (onverzadigde) vetten en is daardoor ook energierijk. Maismeel ontstaat door de maiskorrel met hamermolens te malen.

General content

Door te malen wordt het zetmeel beschikbaar gemaakt voor vertering; naar mate de maïs fijner gemalen is zal de vertering beter zijn en de benutting van de voedingsstoffen door het dier beter.

Storage and expiration

  • Gemalen mais kan in een silo worden opgeslagen.
  • Droog en niet in direct zonlicht opslaan.
  • Condensvorming moet worden voorkomen.
  • Het vochtgehalte mag max. 16% zijn om kwaliteitsverlies te voorkomen.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Maismeel herk.
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.