E 17251 maisvlokken 2024 01 31 095721 qjar 2024 02 14 091902 selm 2024 02 22 152759 qgfz 2024 03 07 130517 qiph - CirQlar UK

Maisvlokken NGMO EU

Article number: 17259

Product content

Mais wordt geplet waardoor het zetmeel toegankelijk is voor pensmicroben, tegelijkertijd wordt er ook nog een hittebehandeling toegepast waardoor het zetmeel ontsloten wordt. Maisvlokken NGMO EU voldoet aan de aflatoxine eisen voor melkvee, is afkomstig uit de EU en geteeld zonder gebruikmaking van GMO.

General content

Maiskorrels worden gestoomd en door hete walsen geplet tot vlokken van 2-3 mm dikte. Door de combinatie van stoom, temperatuur en vocht wordt de eiwitstructuur om de zetmeelkorrels gebroken, waardoor het zetmeel beschikbaar is voor pensfermentatie.

Storage and expiration

  • Maisvlokken NGMO EU droog bewaren, hoge termperatuur en condensvorming vermijden.
  • Lostgestort op een schone harde ondergrond of in een silo.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Maisvlokken NGMO EU
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr. 767/2009 gestelde eisen. Dit voedermiddel is GMO Controlled.

 

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.