Moutkiempellets

Article number: 12552

Product content

Moutkiemen komen vrij bij de verwerking van gerst tot mout (malt) ten behoeve van het bierbrouwproces.

General content

Moutkiempellets bevat zowel eiwit als zetmeel en suiker in een goede balans.

Storage and expiration

  • Opslaan in een schone droge silo, waarbij condensvorming vermeden moet worden.
  • Bij los storten zorgen voor een harde, schone en droge en overdekte ondergrond.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Moutkiempellets
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.