R 71230 perspulp 2024 01 31 100044 ijpw 2024 02 14 091943 dhgw 2024 02 22 152836 wsck 2024 03 07 130846 ftar - CirQlar UK

Perspulp

Article number: 71230

Product content

Perspulp komt vrij bij de winning van suiker uit suikerbieten. De bieten worden gesneden en door verhitting en wassen wordt de suiker gewonnen. Uit het restant van de bieten, de pulp, wordt door persen een deel van het water verwijderd zodat het drogestofgehalte ca. 26% wordt.

General content

Perspulp bevat veel erg goed fermenteerbare ruwe celstof welke in de pens vooral propionzuur vormt en dus melkeiwitstimulerend is. Perspulp is erg smakelijk en heeft een positieve invloed op de totale drogestofopname. Het is energie- en calciumrijk en arm aan eiwit, fosfor en kalium.

Storage and expiration

  • Opslaan op een schone en verharde ondergrond bij voorkeur een betonnen sleufsilo.
  • Afmeting afstemmen op een voersnelheid van 1,5 meter per week.
  • Na levering de perspulp max. 1 dag laten afkoelen en in lagen van 20 cm vastrijden.
  • Oppervlak glad afwerken en evt. bestrooien met 3 kg zout per m2.
  • Luchtdicht afdekken met plastic en aandrukken met een laagje zand.
  • In verband met thermisch structuur verlies de kuil niet hoger maken dan 2 meter.
  • Perspulp is goed samen met andere producten in te kuilen (bijv. snijmais).
  • Mits goed ingekuild bij voorkeur te gebruiken tot 12 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Perspulp
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.