E 13630 raapschroot 00 2024 01 31 095301 xbam 2024 02 14 092025 zwsg 2024 02 22 152914 cgkt 2024 03 07 130047 xavp - CirQlar UK

Raapschroot 00 NGMO EU

Article number: 13639

Product content

Raapschroot 00 NGMO EU is het restproduct van de extractie van olie uit koolzaad. De gebruikte varianten geselecteerd zijn op afwezigheid van glucosinolaten en mosterdolie. Dit heeft een positief effect op de smaak. Bij raapschroot is de extractie van olie met behulp van ether gebeurd. Daardoor blijft er minder restant vet achter dan bij raapzaadschilfers (mechanisch persen). Raapschroot 00 NGMO EU is afkomstig uit de EU en geteeld zonder gebruikmaking van GMO.

General content

Raapschroot 00 NGMO EU is een eiwitrijk product met een relatief hoog aandeel ruwe celstof. Voor rundvee bevat het naast in de pens afbreekbaar eiwit ook een hoog aandeel pensbestendig eiwit. Het fosforgehalte is relatief hoog. Het is het een goedkoper alternatief voor sojaschroot.

Storage and expiration

  • Losgestort op een schone harde ondergrond of in een silo.
  • Droog bewaren, hoge temperatuur, direct zonlicht en condensvorming vermijden.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 6 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Raapschroot 00 NGMO EU
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr. 767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.