E 13636 raapzaadschrootmeel NGMO 2024 01 31 095256 grqn 2024 02 14 092035 cwyn 2024 02 22 152923 ronw 2024 03 07 180529 lykl 2024 03 11 145535 okec - CirQlar UK

Raapschrootmeel NGMO EU

Article number: 13636

Product content

Raapschrootmeel is de gemalen variant van Raapschroot 00 NGMO het restproduct van de extractie van olie uit koolzaad. De gebruikte varianten zijn geselecteerd op afwezigheid van glucosinolaten en mosterdolie. Dit heeft een positief effect op de smaak. Bij raapschroot is de extractie van olie met behulp van ether gebeurd. Daardoor blijft er minder restant vet achter dan bij raapzaadschilfers (mechanisch persen). Raapschrootmeel NGMO EU is afkomstig uit de EU-28 en geteeld zonder gebruikmaking van GMO.

General content

Raapschrootmeel NGMO EU is een eiwitrijk product met een relatief hoog aandeel ruwe celstof. Voor rundvee bevat het naast in de pens afbreekbaar eiwit ook een hoog aandeel pensbestendig eiwit. Het fosfor gehalte is relatief hoog. Het is het een goedkoper alternatief voor sojaschroot.

Storage and expiration

  • Losgestort op een schone harde ondergrond of in een silo.
  • Droog bewaren, hoge temperatuur, direct zonlicht en condensvorming vermijden.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 6 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Raapschrootmeel NGMO EU
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr. 767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.