E 13640 raapzaadschillfers 2024 01 31 095310 ecqg 2024 02 14 092045 pels 2024 02 22 152931 dmrq 2024 03 07 130056 nbux - CirQlar UK

Raapzaadschilfers NGMO EU

Article number: 13649

Product content

Raapzaadschilfers NGMO EU is het restproduct van de extractie van olie uit koolzaad. De nieuwe varianten koolzaad bevatten geen glucosinolaten en mosterdolie. Bij raapzaadschilfers wordt de olie mechanisch (persen) gewonnen. Daardoor blijft er meer restant vet achter dan bij raapzaadschroot, waardoor de energiewaarde van raapzaadschilfers hoger is. Raapzaadschilfers NGMO EU is afkomstig uit de EU en geteeld zonder gebruikmaking van GMO.

General content

Raapzaadschilfers NGMO EU is een eiwitrijk product met een relatief hoog aandeel ruwe celstof wat daarnaast ook een aanzienlijk deel vet en daardoor energie bevat. Voor rundvee bevat het naast in de pens afbreekbaar eiwit ook een hoog aandeel pensbestendig eiwit. Het fosforgehalte is relatief hoog. Het is het een goedkoper alternatief voor sojaschroot.

Storage and expiration

  • Losgestort op een schone harde ondergrond of in een silo.
  • Droog bewaren, hoge temperatuur, direct zonlicht en condensvorming vermijden.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 4 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Raapzaadschilfers NGMO EU
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr. 767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.