Raapzaadschr best BOR

Article number: 13659

Product content

Raapzaadschroot bestendig BOR ontstaat door middel van het Borregaard proces. Er wordt lignosulfonaat toegevoegd aan de raapzaadschroot 00 en vervolgens wordt deze verhit. Het eiwit gaat een verbinding aan met de lignosulfonaat, waardoor het langzamer, maar nog wel goed verteerd. De toevoeging van lignosulfonaat zorgt voor extra suikers in het product. Voor de productie van raapzaadschroot bestendig BOR worden varianten geselecteerd waar geen glucosinolaten en mosterdolie in voor komen. Dit werkt positief op de smaak en opname.

General content

Bestendige raapzaadschroot is een eiwitrijk product met een relatief hoog aandeel ruwe celstof. Door de speciale behandeling wordt het aandeel pensbestendigeiwit sterk verhoogd. Bestendige raapzaadschroot geeft een hoog aandeel darmverteerbaar eiwit. Het fosforgehalte is relatief hoog. Het heeft een erg gunstige voederwaardeprijs wat helpt de voerkosten per kg melk te drukken.

Storage and expiration

  • Losgestort op een schone harde ondergrond of in een silo.
  • Droog bewaren, direct zonlicht, hoge temperatuur en condensvorming vermijden.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Raapzaadschr best BOR
30 augustus 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.