Raapzaadschr best RF nGMO EU

Article number: 13665

Product content

Raapzaadschroot bestendig RF NGMO EU ontstaat doordat het product raapzaadschroot 00 verwarmd is door middel van radio frequente straling in een soort grote magnetron. Door de radio frequente straling wordt het product erg effectief verwarmd omdat ook het binnenste van het product goed bereikt wordt. Door deze manier van verwarmen droogt het product verder in, waardoor de gehalten per kg ook stijgen. Voor de productie van raapzaadschroot bestendig RF worden varianten geselecteerd waar geen glucosinolaten en mosterdolie in voor komen. Dit werkt positief op de smaak en opname. Raapzaadschroot bestendig RF NGMO EU is afkomstig uit de EU en geteeld zonder gebruikmaking van GMO.

General content

Bestendige raapzaadschroot is een eiwitrijk product met een relatief hoog aandeel ruwe celstof. Door de speciale behandeling wordt het aandeel pensbestendigeiwit sterk verhoogd. Bestendige raapzaadschroot geeft een hoog aandeel darmverteerbaar eiwit. Het fosforgehalte is relatief hoog. Het heeft een erg gunstige voederwaardeprijs wat helpt de voerkosten per kg melk te drukken.

Storage and expiration

  • Losgestort op een schone harde ondergrond of in een silo.
  • Droog bewaren, direct zonlicht, hoge temperatuur en condensvorming vermijden.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Raapzaadschr best RF nGMO EU
30 augustus 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr. 767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.