Remyfeed L

Article number: 72645

Product content

Remyfeed L is een vloeibaar voedermiddel dat voor een groot deel uit oplosbaar zetmeel bestaat. Het is afkomstig uit voorgekookte rijst bestemd voor humane consumptie. Tijdens het productieproces lost een deel van het rijstzetmeel op in water. Dit “kookwater” wordt ingedikt tot +/- 18% droge stof en geconserveerd.

General content

Remyfeed L is een vloeibaar, goed verpompbaar product. Het product goed roeren om uitzakken te voorkomen. Remyfeed L is rijk aan oplosbaar, goed verteerbaar zetmeel.

Storage and expiration

  • Remyfeed L is geconserveerd met behulp van organische zuren.
  • Opslaan in zuurbestendige silo of bunker.
  • Product zakt snel uit, regelmatig roeren of rondpompen is zeker nodig.
  • Goed roeren of rondpompen vlak voor indoseren.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 8 weken na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Remyfeed L
1 oktober 2023 Gemiddelde waarden obv analyses.

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.