E 17270 robiscopellets 2024 01 31 095735 zqcq 2024 02 14 092125 sorq 2024 02 22 153005 yffk 2024 03 07 130537 vtwq - CirQlar UK

Robisco Koek Mix

Article number: 17270

Product content

Robisco Koekmix is een gedroogd gepelleteerd mengsel van hoogwaardige bakkerijproducten, zoetwaren, koeken, graan- en aardappelzetmeel.

General content

Het zetmeel in Robisco Koekmix is door het bakproces en pelleteren goed ontsloten. Daardoor is Robisco Koekmix ook geschikt voor jonge dieren. Naast goed ontsloten zetmeel bevat het ook vooral suiker en in mindere mate vet, waardoor Robisco Koekmix een hoge energie inhoud heeft.

Storage and expiration

  • Losgestort of in silo, droog bewaren.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Robisco Koek Mix
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.