Rogge Ontsloten Vochtig

Article number: 71476

Product content

De Roggekorrels worden gemengd met natronloog en daarna vochtig gemaakt. Het natronloog verwijdert de zaadhuid en de korrels zwellen op. Bij dit proces (Sodagrain) komt warmte vrij waardoor het zetmeel begint te ontsluiten. Hierdoor kan de korrelinhoud gefermenteerd worden, deze pensfermentatie verloopt trager dan bij geplette rogge. Daardoor is de hoeveelheid SPK kleiner en het aandeel bestendig zetmeel hoger dan bij geplette rogge.

General content

Rogge ontsloten vochtig is een stapelbaar voedermiddel. Het is zeer geschikt als zetmeelbron in relatief snelle ranstoenen. Het geeft veiligheid in het rantsoen zonder overmatige kans op pens verstoring. Uit onderzoeksliteratuur is bekend dat vochtige ontsloten rogge ten opzichte van geplettte rogge een positief effect op melkproductie heeft terwijl de rantsoenefficiëntie hoger wordt.

Storage and expiration

  • Rogge ontsloten vochtig moet droog opgeslagen worden, bij voorkeur binnen in een loods op een droge, verharde ondergrond.
  • Opslag in een silo is niet mogelijk.
  • Zorg dat er geen neerslag op het product kan vallen dus bij opslag buiten moet het zodanig afgedekt worden met plastic dat het droog blijft maar wel enigszins kan "ademen".
  • De partij niet hoger maken dan 30 cm.
  • Mits bovenstaande adviezen opgevolgd worden kan de vochtige ontsloten rogge gebruikt worden tot 4 weken na de leverdatum (zie datum op de leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Rogge Ontsloten Vochtig
1 april 2023 Gemiddelde waarden obv analyses.

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.