R 76250 RUVAPLUS gehakseld stro 2024 01 31 100357 tsfw 2024 02 14 092144 waxp 2024 02 22 153021 rsua 2024 03 07 131331 nfrf - CirQlar UK

RUVA+ Gehakseld

Article number: 76250

Product content

RUVA+ is de ForFarmers merknaam van speciaal gehakseld tarwestro. Het tarwestro wordt door een speciaal hakselbedrijf gehakseld in lengtes van 3-6 cm. Het is vrijwel stofvrij doordat bij het hakselen op 6 punten het stof wordt afgezogen. Daarna wordt het in balen en in plastic verpakt en op pallets (840 kg, 42 stuks) gestapeld.

General content

RUVA+ is een erg geschikte structuurbron voor jonge dieren, zoals rosékalveren en fokkalveren in de melkveehouderij. In de opfokperiode is het zeer geschikt als ruwvoer naast onbeperkt opfokkorrel. Dit systeem geeft de maximale jeugdgroei en pensontwikkeling. Goed te doseren door een constant baalgewicht van 20 kg.

Storage and expiration

  • Droog bewaren in een overdekte opslag.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 12 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

RUVA+ Gehakseld
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.