R 76240 RUVAPLUS gemalen stro 2024 01 31 100352 nqva 2024 02 14 092149 mtnt 2024 02 22 153025 eqwh 2024 03 07 131327 zofj - CirQlar UK

RUVA+ Gemalen

Article number: 76240

Product content

RUVA+ is de ForFarmers merknaam van speciaal gemalen tarwestro. Het tarwestro wordt door een speciaal bedrijf gemalen. Het is vrijwel stofvrij doordat bij het malen op 6 punten het stof wordt afgezogen. Daarna wordt het in balen en in plastic verpakt en op pallets (840 kg, 42 stuks) gestapeld. Gemalen RUVA+ is een fijner product dan de gehakselde RUVA+ en is ook toepasbaar als strooisel.

General content

RUVA+ is een erg geschikte structuurbron voor jonge dieren, zoals rosékalveren en fokkalveren in de melkveehouderij. In de opfokperiode is het zeer geschikt als ruwvoer naast onbeperkt opfokkorrel. Dit systeem geeft de maximale jeugdgroei en pensontwikkeling. Goed te doseren door een constant baalgewicht van 20 kg.

Storage and expiration

  • Droog bewaren in een overdekte opslag.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 12 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

RUVA+ Gemalen
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.