V 72540 smulmelk 2024 01 31 100214 ejux 2024 02 14 092158 gnkh 2024 02 22 153032 dquu 2024 03 07 131126 reer - CirQlar UK

Smulmelk

Article number: 72540

Product content

Smulmelk komt vrij bij de productie en verpakking van zuivelproducten zoals melk, kwark, yoghurt en vla. Het bevat relatief veel goed verteerbaar eiwit en is daardoor ook geschikt voor jonge biggen. Smulmelk bevat naast veel eiwit ook veel vet en lactose en door de restanten van pap en vla ook zetmeel. De verteerbaarheid en aandeel kwalitatief hoogwaardige voedingsstoffen is hoog. Het wordt daarnaast aangezuurd met een mengsel van organische zuren waardoor de conservering ook optimaal is.

General content

Smulmelk bevat ca. 5% drogestof, is een vloeibaar voedermiddel en romig, geelachtig van kleur. Het is smakelijk en wordt goed opgenomen.

Storage and expiration

  • Opslaan in een gesloten silo met ontluchtingsventiel.
  • Roeren vlak voor het doseren.
  • De opslagtank regelmatig reinigen.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 2 weken na leverdatum (zie datum leverbon).
  • De houdbaarheid wordt verkort door matige opslagcondities en hoge buitentemperaturen.

Product specifications (g/kg ds)

Smulmelk
1 oktober 2023 Gemiddelde waarden obv analyses.

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.