R 71470 Sodagrain 2024 01 31 100109 hjsn 2024 02 14 092207 agbn 2024 02 22 153040 axoi 2024 03 07 130932 wyts - CirQlar UK

Sodagrain

Article number: 71470

Product content

De geplette tarwekorrels worden gemengd met natronloog en daarna vochtig gemaakt. Het natronloog verwijdert de zaadhuid en de korrels zwellen op. Bij dit proces (sodagrain) komt warmte vrij waardoor het zetmeel begint te ontsluiten. Hierna wordt het product gedeeltelijk gedroogd zodat het geschikt is om in een silo voor droogvoer op te slaan. De pensfermentatie verloopt trager dan bij geplette tarwe en daardoor is de hoeveelheid SPK kleiner en het aandeel bestendig zetmeel hoger dan bij geplette tarwe.

General content

Sodagrain is stapelbaar maar kan ook in een silo opgeslagen worden. Het is zeer geschikt als zetmeelbron in relatief snelle rantsoenen. Het geeft veiligheid in het rantsoen zonder overmatige kans op pensverstoring. Uit onderzoek is bekend dat sodagrain ten opzichte van geplette tarwe een positief effect op melkproductie heeft terwijl de rantsoenefficiëntie hoger wordt.

Storage and expiration

  • Sodagrain kan gestort worden in een loods op een droge, verharde ondergrond.
  • Daarnaast kan sodagrain ook in een silo opgeslagen worden wat een voordeel kan zijn ten opzichte van artikel 71475 Tarwe ontsloten vochtig.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 2 maanden na leverdatum ( zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Sodagrain
1 april 2023 Gemiddelde waarden obv analyses.

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.